Sözleşmenin Tarafları
Satıcı:
[Ecikokids] [Adres] [Telefon] [E-posta] Alıcı:
[Ad-Soyad] [Adres] [Telefon] [E-posta]

Konu
Bu sözleşme, Alıcı’nın aşağıda belirtilen ürünleri, Satıcı’dan mesafeli olarak satın alması ve Satıcı’nın bu ürünleri Alıcı’ya teslim etmesi konusunu kapsar.

Ürün Bilgileri
Ürünlerin adı, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

[Ürünlerin detaylı açıklamaları, miktarları, birim fiyatları ve toplam tutarları]

Sipariş ve Ödeme
Alıcı, satın almak istediği ürünleri, Satıcı’nın web sitesi/arayüzü üzerinden elektronik olarak sepete ekleyerek veya telefon/e-posta ile iletişime geçerek sipariş verecektir. Ödeme, Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle yapılacaktır. Sipariş ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasından sonra Satıcı, Alıcı’ya sipariş onayını içeren bir bildirim gönderecektir.

Teslimat
Satıcı, Alıcı’nın siparişini en kısa sürede hazırlayacak ve teslimat sürecini başlatacaktır. Teslimat, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine yapılacaktır. Teslimat sırasında oluşabilecek gecikme veya aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir.

Cayma Hakkı
Alıcı, satın aldığı ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, Satıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirimde bulunmalıdır. Cayma hakkı süresi içinde yapılan bildirimlerde, ürünün kullanılmamış ve hasarsız olduğu koşuluyla, Satıcı tarafından ürün bedeli Alıcı’ya iade edilecektir. Cayma hakkı süresi sona erdikten sonra yapılan iadeler kabul edilmeyecektir.

Garanti ve İade
Satıcı, satılan ürünlerin kaliteli, sağlam ve ayıpsız olduğunu taahhüt eder. Ürünlerin garanti süresi ve garanti koşulları, ürünle birlikte sunulan garanti belgesinde belirtilmiştir. Alıcı, üründe herhangi bir ayıp veya kusur tespit etmesi durumunda, Satıcı’ya derhal bildirimde bulunmalı ve ürünü belirtilen iade adresine iade etmelidir. Satıcı, ayıplı ürünü inceleyerek gerekli onarımları yapacak veya Alıcı’ya yeni bir ürün gönderecektir.

Kişisel Verilerin Korunması
Satıcı, Alıcı’nın kişisel verilerini, yürürlükteki mevzuat uyarınca koruma altına alır ve sadece siparişin tamamlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması amacıyla kullanır. Alıcı’nın kişisel verileri, gizlilik politikasına uygun olarak işlenir ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Diğer Hükümler
Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları ve iletişimleri tam olarak yansıtmaktadır. Herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu hallerde, sözleşmenin diğer hükümleri etkilenmeden yürürlükte kalacaktır.

Taraflar, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.

Satıcı:
[Ad-Soyad / Şirket İsmi] [İmza] [Tarih]

Alıcı:
[Ad-Soyad] [İmza] [Tarih]